Audi Q5 공기 정화용 필터.

Q5 (8RB) 2008-2020

수정 높이 길이 안 직경 외경
2.0 TDI 53 - 74 mm 127 - 129 mm 322 - 323 mm - -
2.0 TDI quattro 53 - 74 mm 127 - 129 mm 322 - 323 mm - -
3.0 TDI quattro 167 - 168 mm - - 102 mm 160 - 169 mm

Q5 (8RB) 2008-2020

수정
2.0 TDI
높이
53 - 74 mm
127 - 129 mm
길이
322 - 323 mm
수정
2.0 TDI quattro
높이
53 - 74 mm
127 - 129 mm
길이
322 - 323 mm
수정
3.0 TDI quattro
높이
167 - 168 mm
안 직경
102 mm
외경
160 - 169 mm
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: