Audi Q5 토크는 얼마정도입니까?

Q5L II | 2018

Q5L II  2018

수정
40 TFSI / 190 hp
뉴턴미터
320 Nm
일분당 회전수
-
수정
45 TFSI / 252 hp
뉴턴미터
370 Nm
일분당 회전수
-
자세히보기

Q5 II | 2016-2018

 Q5 II 2016-2018

수정
35 TDI / 163 hp
뉴턴미터
400 Nm
일분당 회전수
1750-2750 rpm.
수정
40 TDI / 190 hp
뉴턴미터
400 Nm
일분당 회전수
1750-3000 rpm.
수정
45 TDI / 231 hp
뉴턴미터
500 Nm
일분당 회전수
1750-3250 rpm.
수정
45 TFSI / 245 hp
뉴턴미터
370 Nm
일분당 회전수
1600-4300 rpm.
수정
50 TDI / 286 hp
뉴턴미터
620 Nm
일분당 회전수
2250-3000 rpm.
수정
50 TFSI e / 299 hp
뉴턴미터
370 Nm
일분당 회전수
1600-4500 rpm.
수정
55 TFSI e / 367 hp
뉴턴미터
370 Nm
일분당 회전수
-
수정
3.0 TDI / 286 hp
뉴턴미터
620 Nm
일분당 회전수
1500-3000 rpm.
수정
2.0 TDI / 150 hp
뉴턴미터
320 Nm
일분당 회전수
1500-3250 rpm.
수정
2.0 TDI / 163 hp
뉴턴미터
400 Nm
일분당 회전수
1750-2750 rpm.
수정
2.0 TDI / 190 hp
뉴턴미터
400 Nm
일분당 회전수
1750-3000 rpm.
수정
2.0 TFSI / 252 hp
뉴턴미터
370 Nm
일분당 회전수
1600-4500 rpm.
자세히보기

Q5 I (안면 성형 2012) | 2012-2016

 Q5 I (안면 성형 2012) 2012-2016

수정
2.0 TFSI / 230 hp
뉴턴미터
350 Nm
일분당 회전수
1500-4500 rpm.
수정
2.0 TDI / 190 hp
뉴턴미터
400 Nm
일분당 회전수
1750-3000 rpm.
수정
2.0 TDI clean diesel / 150 hp
뉴턴미터
320 Nm
일분당 회전수
1500-3250 rpm.
수정
2.0 TDI clean diesel / 163 hp
뉴턴미터
400 Nm
일분당 회전수
1750-2750 rpm.
수정
2.0 TDI clean diesel / 190 hp
뉴턴미터
400 Nm
일분당 회전수
1750-3000 rpm.
수정
2.0 TDI clean diesel / 150 hp
뉴턴미터
320 Nm
일분당 회전수
1750-2500 rpm.
수정
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hp
뉴턴미터
580 Nm
일분당 회전수
1750-2500 rpm.
수정
2.0 TDI / 150 hp
뉴턴미터
320 Nm
일분당 회전수
1750-2500 rpm.
수정
2.0 TFSI / 180 hp
뉴턴미터
320 Nm
일분당 회전수
1500-3800 rpm.
수정
2.0 TFSI Hybrid / 245 hp
뉴턴미터
350 Nm
일분당 회전수
1500-4200 rpm.
수정
2.0 TFSI / 225 hp
뉴턴미터
350 Nm
일분당 회전수
1500-4500 rpm.
수정
3.0 TFSI V6 / 272 hp
뉴턴미터
400 Nm
일분당 회전수
2150-4780 rpm.
수정
2.0 TDI / 177 hp
뉴턴미터
380 Nm
일분당 회전수
1750-2500 rpm.
수정
3.0 TDI V6 / 245 hp
뉴턴미터
580 Nm
일분당 회전수
1750-2500 rpm.
수정
2.0 TDI / 143 hp
뉴턴미터
320 Nm
일분당 회전수
1750-2500 rpm.
자세히보기

Q5 I | 2008-2012

 Q5 I 2008-2012

수정
2.0 TFSI / 245 hp
뉴턴미터
350 Nm
일분당 회전수
1500-4200 rpm.
수정
2.0 TFSI / 180 hp
뉴턴미터
320 Nm
일분당 회전수
1500-3900 rpm.
수정
3.2 FSI V6 / 270 hp
뉴턴미터
330 Nm
일분당 회전수
3000 rpm.
수정
2.0 TFSI / 211 hp
뉴턴미터
350 Nm
일분당 회전수
1500-4200 rpm.
수정
2.0 TDI / 170 hp
뉴턴미터
350 Nm
일분당 회전수
1750-2500 rpm.
수정
2.0 TFSI / 211 hp
뉴턴미터
350 Nm
일분당 회전수
1500-4200 rpm.
수정
3.0 TDI V6 / 240 hp
뉴턴미터
500 Nm
일분당 회전수
1500-3000 rpm.
자세히보기

Q5L II | 2018

외관 뉴턴미터 일분당 회전수
Q5L II  2018 40 TFSI / 190 hp 320 Nm -
45 TFSI / 252 hp 370 Nm -

Q5 II | 2016-2018

외관 뉴턴미터 일분당 회전수
 Q5 II 2016-2018 35 TDI / 163 hp 400 Nm 1750-2750 rpm.
40 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
45 TDI / 231 hp 500 Nm 1750-3250 rpm.
45 TFSI / 245 hp 370 Nm 1600-4300 rpm.
50 TDI / 286 hp 620 Nm 2250-3000 rpm.
50 TFSI e / 299 hp 370 Nm 1600-4500 rpm.
55 TFSI e / 367 hp 370 Nm -
3.0 TDI / 286 hp 620 Nm 1500-3000 rpm.
2.0 TDI / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
2.0 TDI / 163 hp 400 Nm 1750-2750 rpm.
2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TFSI / 252 hp 370 Nm 1600-4500 rpm.
자세히보기

Q5 I (안면 성형 2012) | 2012-2016

외관 뉴턴미터 일분당 회전수
 Q5 I (안면 성형 2012) 2012-2016 2.0 TFSI / 230 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TDI clean diesel / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
2.0 TDI clean diesel / 163 hp 400 Nm 1750-2750 rpm.
2.0 TDI clean diesel / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TDI clean diesel / 150 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hp 580 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 150 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 180 hp 320 Nm 1500-3800 rpm.
2.0 TFSI Hybrid / 245 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
2.0 TFSI / 225 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
3.0 TFSI V6 / 272 hp 400 Nm 2150-4780 rpm.
2.0 TDI / 177 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
3.0 TDI V6 / 245 hp 580 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
자세히보기

Q5 I | 2008-2012

외관 뉴턴미터 일분당 회전수
 Q5 I 2008-2012 2.0 TFSI / 245 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
2.0 TFSI / 180 hp 320 Nm 1500-3900 rpm.
3.2 FSI V6 / 270 hp 330 Nm 3000 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
2.0 TDI / 170 hp 350 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
3.0 TDI V6 / 240 hp 500 Nm 1500-3000 rpm.
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!